OPLEIDING VOOR IEDEREEN

Money Mastery

De Mastery Serie

Direct inschrijven kan hier

Ik heb interesse in deze opleiding! Hou me erover op de hoogte, bijvoorbeeld bij een nieuwe ronde

Waarom deze opleiding

Je hebt het misschien nog niet helemaal door, weet misschien nog niet helemaal wat het allemaal betekent en welke gevolgen het heeft, maar, ja. We zitten ECHT in een Nieuwe Wereld. Veel letterlijker dan je misschien denkt. It\’s a whole new game. Niet een nieuw level, niet een nieuw doosje om uit te breken. Nee. Een helemaal nieuw spel. En daarbij komt van alles en nog wat kijken.

 

Het is onvermijdelijk.
Het kan bewust, of onbewust, maar het gebeurt, nu:
Weaving your Reality anew

Mijn eigen verhaal | Voorwoord van het boek The Mastery Serie

In de afgelopen tien, vijftien jaar ben ik meer en meer gaan beseffen dat er een aantal zaken zijn

die enorme invloed hebben op hoe je je leven ervaart. En ik zeg het expres zo want, hoe irritant het soms ook klinkt: hoe je het leven ervaart is iets anders dan hoe het leven is.

Waarom is het soms irritant dat te horen? Omdat het letterlijk betekent dat de verantwoordelijkheid voor de ervaring bij jou ligt. Degene die ervaart. Niet bij omstandigheden, andere mensen en hoe ze zich tegenover je gedragen, niet bij toevalligheden, pech, geluk of juist dingen waarop je kan rekenen. Natuurlijk hebben al deze zaken wel degelijk invloed op je. Ze hebben impact, ze brengen uitdaging, moeten verwerkt worden, je zult erin moeten kiezen. Maar ze zijn niet verantwoordelijk voor hoe jij het leven hier op aarde ervaart. Dat ben jij. En als ik ergens een hekel aan had, was het aan het nemen van verantwoordelijkheid. Ik werd er boos van. Opstandig. En ik had er geen zin in. Vond dat er al zo veel was om rekening mee te houden, te doen, te laten, te moeten en te niet-kunnen, dat er óók nog eens verantwoordelijkheid voor te moeten nemen klonk als een kwelling. Nog meer onrecht. Nog meer wat moest. Nog meer eigen schuld, dikke bult.

Ik begreep niet dat met het nemen van verantwoordelijkheid juist niets meer moest – alleen nog van mezelf. Niets meer gelaten hoefde worden – alleen als ik het zelf wilde. Er niets meer was om rekening mee te houden – tenzij ik ervoor koos.

Ik begreep toen nog niet wat ik later o zo duidelijk zag:

With great responsibility comes great power

Ik dacht altijd precies andersom: als je veel macht hebt, moet je veel verantwoordelijkheid nemen. Moet je overal rekening mee houden en alles doen, alles op je nemen. Je schouders eronder. En dan worden mensen altijd wel ergens boos om want je stoot vast wel iemand voor het hoofd of doet het ergens verkeerd. ‘Verantwoordelijkheid nemen’ voelde zwaar. Not fun at all. En het voelde als iets wat heel erg verantwoordelijke mensen die ‘alles goed voor elkaar’ hadden en die zich aan allerlei regels hielden en die leefden volgens normen en waarden die niet de mijne waren, deden.

Maar dat bleek helemaal niet waar te zijn. Ik ontdekte dat je verantwoordelijkheid kunt nemen voor jezelf en jouw leven, wie je ook bent, waar je ook staat en wat voor lifestyle je ook kiest. Wat jouw normen en waarden ook zijn en hoe je ook maar in het leven wil staan. Waar je maar in gelooft en wat je maar uitdraagt.

Vrijheid

Wat wel waar bleek te zijn, is dit: hoe meer verantwoordelijkheid je neemt, hoe meer macht je hebt over jezelf en dus hoe meer vrij je bent. Want dat is eigenlijk wat verantwoordelijkheid nemen is, het is de macht aan jezelf nemen. Eigen keuzes, eigen beslissingen, eigen manieren en eigen plek innemen. En vrijheid is altijd mijn grote drijfveer geweest.

Los zijn van beperkende overtuigingen, los van beknellende structuren en patronen, los van alles wat tegenhoudt was jarenlang mijn enige werkelijke doel. Ik ontdekte al een hele tijd geleden hoe je dat kunt verwerkelijken: door je te verdiepen in en blijvend te groeien en ontdekken binnen de gebieden Je shit opruimen, Zelfliefde en Ontvangen.

Mijn focus lag daar jarenlang op en ik was vastberaden helemaal vrij te zijn. Het was wel ontzettend zwaar soms. En soms was ik doodsbang, soms was het heel erg moeilijk en ingewikkeld. Maar het was ook mijn levensdoel en tegelijk mijn kompas. Alles bij elkaar, van begin tot einde, was het een diepgaand proces van ‘totaal machteloos zijn’ naar ‘totaal in mijn kracht staan’. Van reageren en kiezen vanuit lagen en lagen aan ideeën, manieren, overtuigingen en gevoelens van anderen, naar los van dat alles en volledig mezelf zijn. De gewortelde boom in de storm, in plaats van het blaadje wat heen-en-weer geslingerd wordt in de wind. Hiermee bezig zijn werd mijn manier van leven. Een Way of Life. En ik stopte onderweg wat ik ontdekte en leerde en inzag uiteindelijk allemaal in The Freedom To Fly, een leeromgeving met daarin toegang tot alle handvatten voor die Way of Life: helemaal los van consensus, en helemaal vanuit jezelf.

In The Freedom To Fly zat al mijn kennis over, inzicht in en antwoord op hoe je met jouw eigen energie kunt werken en je vrij kunt maken van de energie van anderen, en jouw ruimte helemaal kunt innemen. Hoe je jezelf kunt vervullen en hoe je imprints van sociale omgeving en samenleving en tijdsgeest kunt loslaten. Hoe je zelfgecreëerde stukken in jezelf kunt ontmantelen. Hoe je jouw relatie met tijd en geld de meest geweldige ooit kunt maken. Hoe je schuld, schaamte en oordeel kunt loslaten. Hoe je helemaal jezelf zijnde en los van iedereen toch volledig in verbinding kunt blijven, hoe je kunt spreken vanuit je hart, hoe je kunt vergeven – jezelf en alle anderen – en hoe je kunt kiezen voor Ease and Flow, Happiness and Joy. Hoe je met je team kunt werken. Hoe je kunt reizen in de tijd om met je verleden – en toekomstige zelf te werken om te helen, en om te kiezen. Helemaal vrij, helemaal los van alle anderen, helemaal vanuit je unieke zelf met zelfliefde als Key of all Keys. Het behelst nog veel meer, en ik droeg dit alles ook uit en werkte al jaren met klanten die precies dit allemaal, helemaal, wilden. Alles wat ik in The Freedom To Fly had gestopt, ik stond ermee op en ging ermee naar bed. Het was totaal geïntegreerd en ik was het gewoon. Maar toen wilde ik verder.

Expansie

Er brak een nieuwe fase aan. Gaandeweg verschoof ik naar verdieping. Het beter leren kennen van wie ik was, buiten die consensus, en het vergroten van alles wat ik inmiddels had geleerd. Ik ontdekte nuances en nieuwe lagen, andere dimensies en steeds grotere plaatjes. Ik nam dat ook allemaal mee en ik paste The Freedom To Fly steeds aan – nieuwe processen, nieuwe soundfiles, in de teksten kwamen de nieuwste inzichten. Dit proces duurde een jaar of twee, drie. Prachtige en bijzondere jaren waarin de focus lag op expansie. En daarna wilde ik, blijkbaar, weer verder.

Vrijheid, verantwoordelijkheid en meesterschap

Vanuit die expansie ontstond als vanzelf de voedingsbodem voor Mastery. Ik bemerkte in mezelf dat ik verder wilde, meer wilde weten en snappen, en ik begon nieuwe inzichten en lessen van mijn team te krijgen en toe te passen. Er ontstond zicht op iets wat alles overkoepelde als het ware: een paraplu.

Toen het besef eenmaal kwam, dat vrijheid en verantwoordelijkheid bijna synoniem zijn aan elkaar, veranderde er opnieuw heel veel in mijn ervaring hier op aarde. De drie gebieden van Mastery werden duidelijk. En mijn team zei steeds: apply, apply, apply. Maanden lang leefde ik met die mantra in mijn hoofd. Bij elke hobbel, elke stroeve periode en elke stressvolle ervaring vroeg ik mezelf: waar zit de Energy Mastery? Waar zit de Time Mastery? Waar zit de Money Mastery? Waar zit de verantwoordelijkheid, waar zit de expansie? Toepassen, toepassen, toepassen. Ik leerde me suf.

En zoals altijd kwamen alle oude patronen en alle oude issues weer voorbij – op een next level. Ik kreeg inzicht in hoe ik op bepaalde gebieden geen slachtoffer was, zonder te ontkennen dat ik dat wel was geweest. Dat was een nieuwe nuance voor me. Ervoor kon ik dat niet ontvangen, die werkelijkheid, ik vond juist altijd dat ik nooit slachtoffer was of was geweest, richtte me op het ontstijgen daarvan. Het lijkt tegenstrijdig maar het gaf een enorme kracht en rust, ook dát te omhelzen. Ik ging in die tijd stukje bij beetje op een heel nieuw level als eigenaar in mijn leven staan. Ik onderging weer minder en stond nóg meer aan het stuur. Ik overleefde al langer niet meer, maar ik genoot nu ook echt met volle teugen.

Wat eerst voelde als accepteren en iets goed kunnen handelen, ging voelen als behelpen. Bepaalde reacties en gewoontes waren te krap geworden, hoe mooi en liefdevol en licht ook. Zo zag ik steeds meer in dat ik eindeloos ruimte gaf, omdat ik oprecht geen schuld, schaamte of oordeel voelde en er dus geen reden leek te zijn om grenzen aan te geven. Maar was het wel wat ik wilde, die ruimte geven? Die vraag begon steeds vaker op te komen. Was het wel wat ik, zelf, zonder spiritueel kader eigenlijk, wilde? En met die vraag kwamen er antwoorden. Ik ging dus op een heel nieuw niveau veel bewuster kiezen. Ik nam mijn eigen motivaties onder de loep, vanuit deze nieuwe en overkoepelende visie, en ontdekte dat wanneer ik alles wat ik had geleerd vanuit dit nieuwe perspectief toepaste, er weer hele nieuwe dingen mogelijk werden. Het was een openbaring. En ik kreeg het spelletje echt onder de knie. Kreeg momentum. En ging mijn inzichten en mijn verworven kennis overal, werkelijk overal, op toepassen. Want toepassen, daarmee verwerf je meesterschap. Je zult, hoe dan ook, moeten toepassen. Dat was me wel duidelijk.

Ik kan achteraf bekeken, zeggen dat Energy Mastery, Time Mastery en Money Mastery me voor een deel ook zijn overkomen. Ja, het waren onvermijdelijke doelen voor me, en soms was ik net een pitbull. Ik wilde het. Het moest en zou. Maar misschien verschoof er nog wel het meeste in mij op de momenten dat ik los liet, achterover leunde en liet ontvouwen. Wanneer ik vertrouwen had dat ik vanzelf zou zien waar en hoe en waarom, zonder het na te jagen. En terugkijkend kan ik zien wat ik heb gedaan, in elk geval de highlights ervan. Hoe ik Mastery of the Fysical Plane heb verworven en hoe het is gegroeid, en hoe het daarna steeds weer verruimd is in mij.

Toetsen aan anderen

Daarna kwam de fase waarin ik alles wat ik geleerd, ontdekt en ervaren had ging toetsen. Het klopte allemaal voor mij, werkte allemaal voor mij, maar hoe was dat voor anderen? Was dit ook voor anderen waardevol? Ik starte dus met de opleidingen van De Mastery Serie (Energy Mastery, Time Mastery en Money Mastery) en de reacties waren hartverwarmend en hoopgevend. Tijdens deze opleidingen bleek dat deelnemers de materie opzogen en er geen genoeg van kregen. En ik dacht, okay. Dit werkt. Dit is goed. Dit maakt verschil. Mensen waren zo enthousiast dat ik me bevestigd voelde, en gesteund en gedragen om deze materie naar buiten te brengen.

Sommige deelnemers waren nieuw binnen de besproken gebieden en er ging een wereld voor hen open – maar wel een die goed te behappen was. Het ging niet ‘boven de pet’ en het bleef herkenbaar en praktisch toepasbaar. Sommige deelnemers hadden juist al enorm veel gedaan aan allerlei cursussen, opleidingen en workshops en waren geoefend en getraind. Gepokt en gemazeld. Maar toch, zeiden ze, dit geeft een nieuwe laag, een nieuw level, een nieuwe kijk. Dit is meer. Een wéér groter plaatje. Dit overkoepelt en kun je overal omheen zetten waardoor alles wat al gedaan is weer in een nieuw licht komt te staan en weer anders en meer toepasbaar wordt.

En – niet onbelangrijk – ik wist terwijl ik de opleiding gaf al vrij snel dat ik dit een van de leukste dingen ter wereld vond. Deze materie verder brengen, dit ontsluieren: heerlijk.

En zo is dit ontstaan

Vanuit de aanmoediging en het enthousiasme die ik ontving toen ik deze materie met anderen deelde, vanuit mijn liefde en passie voor de onderwerpen en vanuit de dankbaarheid voor de manier waarop deze materie mijn leven heeft veranderd schrijf ik nu deze boeken. In deze serie geef ik alles wat ik weet, ken en kan op het gebied van Energy Mastery, Time Mastery en Money Mastery. De paraplu waaronder alle aspecten van leven op aarde valt.

De boeken zijn bedoeld als basis- en naslagwerk. Ze geven je een on-going process. Alles wat je hierin vindt kan met jou meegroeien en meebewegen, omdat in de basis de principes hetzelfde blijven, en in die zin behouden ze hun waarde. Je kunt de boeken los van elkaar lezen en je kunt ze als serie lezen.

Samen geven deze boeken je de handvatten om het leven hier op aarde meester te worden: Mastery of the Fysical Plane. Wanneer je bewust kiest in- en werkt met energie, tijd en geld is het leven gewoonweg anders, dan wanneer je dat niet bewust doet. Het sleutelwoord is hier ‘bewust’, want of je wilt of niet, je werkt ermee en je kiest erin, altijd.

Voor jou

Ik hoop dat je geniet. Van het bezig zijn met deze materie, het magische ervan, de opwinding en the Joy of it. Het is ook echt wel gewoon geweldig! Dat we inmiddels zo openlijk en ongegeneerd hiermee bezig kunnen zijn! Zo makkelijk over dit soort dingen kunnen praten! Dat het niet eens meer raar is, wanneer je taal gebruikt die gaat over energie en energiewerk, taal die uitdrukking geeft aan een andere kijk, een andere manier van kijken.

Dus verwonder, herken en beleef. Pas toe en ervaar. Maak het je eigen en speel en onthoud: alles hier, deze hele werkelijkheid en alles erin, is van jou. Jouw hele reality is jouw beste vriend en staat ten dienste van jou, nooit andersom.

Play with it. Embrace it. Revel in it.

Al je hele leven mee bezig

Ik durf te wedden dat je er al je hele leven mee bezig bent. Wat doe ik hier? Waarom? En hoe maak ik van dit leven MIJN leven? Bij veel mensen leeft er een besef diep van binnen: ik creëer het eigenlijk allemaal zelf, ik bepaal het allemaal. Dit alles, dit ben ik. Maar dat besef wil nog helemaal niet zeggen dat je ook weet wat dat precies betekent. En dat je dan ook weet waarom je dat doet hier op aarde. En ook niet hoe, en zeker niet in deze Nieuwe Wereld. Het wil niet zeggen dat je nu dan ook in staat bent een vrij en gelukkig leven te ervaren wat totaal recht doet aan jou. In alle opzichten – relaties, werk, familie, geld, liefde, in alles – helemaal vrij en jezelf.

Ik durf ook te wedden, dat je al allerlei antwoorden hebt gevonden. En dat ook jij afgelopen drie jaar gigantisch bent gegroeid. Dat je nooit had kunnen dromen misschien wie je nu bent, vergeleken met een aantal jaar geleden. Jouw reality heeft je gedwongen keuzes te maken, je bent voor het blok gezet, je bent tot het uiterste gestreched, hoe dan ook, op welke manier dan ook, via welke weg dan ook. Niet zozeer leuk, of makkelijk, maar hey, het was precies, wat je wilde. Expansion to the max. Hier kwam je voor.

En nu is het – misschien ook voor jou – tijd voor dat grotere plaatje. Voor totale helderheid. Want in deze nieuwe wereld is er meer mogelijk dan ooit te voren. En hoe meer overzicht en inzicht je erin hebt, hoe makkelijker je kunt kiezen. Voor wat voor jou, uniek en alleen jij, geldt. En, wanneer je weet wat je aan het doen bent en vanuit het grotere plaatje kiest, is het is ook makkelijker bij je keuze blijven.

 

Dan wordt het makkelijk dit leven in Fysical Plane Reality te navigeren:
Mastery of the Fysical Plane

Misschien gefrustreerd, heel erg moe of boos

Misschien ben je gefrustreerd, omdat je niet begrijpt waarom je – nog steeds of weer – geen overvloed ervaart. Of ben je boos omdat je – nog steeds of weer – tegen dezelfde dingen aanloopt als eerder terwijl je er zo hard voor hebt gewerkt. Of baal je als een stekker omdat je lichaam je – nog steeds of weer – belemmert. Of heb je gewoon geen zin meer omdat je super gevoelig bent, en – nog steeds of weer – heel erg moe van alles om je heen. Misschien denk je nog steeds wel eens, bekijk het maar. Ik stop ermee.

En daarom geef ik deze weekeinden: ik wil je uitleggen hoe, en waarom, en hoe dat zich verhoudt tot nu, en tot jou. Deze weekeinden geven je de inzichten en tools om door dit prachtige, magische, unieke en werkelijk awe-inspiring leven hier op aarde te navigeren. De principes zijn zoveel makkelijker dan je denkt. Het is zoveel beter dan je denkt. En het kan zoveel leuker dan je denkt.

 

In deze Nieuwe Wereld. In deze whole new game.

Lees verder

Je hebt het misschien nog niet volledig door, je weet misschien nog niet helemaal wat het allemaal betekent en welke gevolgen het heeft maar, ja, we zitten ECHT in een Nieuwe Wereld. Veel letterlijker dan je misschien denkt. It’s a whole new game. Niet een nieuw level, niet een nieuw doosje om uit te breken. Nee. Een helemaal nieuw spel. En daarbij komt van alles en nog wat kijken.

Wanneer je je gaat verdiepen in wie je bent, wat je hier komt doen en waarom dan, gaat er een wereld voor je open. Je leert over gedachten en emoties, over energie en frequentie, over patronen en over programma’s, over je lijf en je mind, kortom, er valt heel veel te ontdekken. En binnen dit alles is er een gemene deler. Je ontdekt dat je meer bent dan je dacht, en dat je meer kunt dan je denkt.

Heel veel mensen zijn al langere tijd met deze zoektocht, naar wie ze werkelijk zijn en wat ze hier werkelijk komen doen, bezig. Vaak al hun hele leven. Jij waarschijnlijk, omdat je dit leest, ook. En misschien ben je daarin gefrustreerd geraakt omdat je de antwoorden maar niet krijgt. Hoe werkt het nou echt? Wat moet ik nou doen? Of dacht je dat je ‘het’ snapte maar loop je wéér tegen hetzelfde aan. Daar was ik toch al geweest? Ik heb dit toch al gedaan? Misschien voel je je moedeloos omdat je niet begrijpt waarom je geen overvloed ervaart. Alles is toch liefde, ik ben toch liefde? Waarom krijg ik dan niet alles wat ik wil? Of boos omdat je tegen dezelfde dingen aanloopt als eerder terwijl je er zo hard voor hebt gewerkt. Nee, niet weer! Niet opnieuw, ik wil niet meer! Of misschien baal je als een stekker omdat jouw lichaam je belemmert. Waarom werkt mijn lichaam me tegen? Wat doe ik verkeerd? Of heb je gewoon geen zin meer in het leven omdat je super gevoelig bent, en heel erg moe van alles om je heen. Bekijk het maar. Ik stop ermee.

Misschien denk je zelfs: ik snap dit hele godvergeten klote spelletje hier op aarde niet en ik wil het ook niet meer snappen. Deze Fysical Plane Experience – ze rotten er maar mee op.

Been there, done that. De frustratie, de woede, het verdriet, de eenzaamheid, de wanhoop en de intense pijn. Het missen van ‘home’. Wat dat ook is. Waar dat ook is.

Maar vanuit een iets ander plaatje, een iets andere positie, een iets ander perspectief…

Dan wordt alles anders. Dan ontdek je dat jij zelf home bent. Dan zie je dat deze hele wereld er is voor jou. De boeken in deze serie geven je de inzichten en tools om door dit prachtige, magische, unieke en werkelijk awe-inspiring leven hier op aarde te navigeren. De principes zijn zoveel makkelijker dan je denkt. Het is zoveel beter dan je denkt. En het kan zoveel leuker dan je denkt.

Jouw Nieuwe Wereld

Je hebt ongetwijfeld al heel veel antwoorden gevonden in jouw leven,  en je bent ongetwijfeld gigantisch gegroeid. Misschien had je nooit kunnen dromen van wie je nu bent, vergeleken met een aantal jaar geleden. Jouw reality heeft je de afgelopen paar jaar gedwongen keuzes te maken, je bent voor het blok gezet, je bent tot het uiterste gestretcht, hoe dan ook, op welke manier dan ook, via welke weg dan ook. Dat was niet zozeer leuk, of makkelijk, maar hey, het was precies wat je wilde. Expansion to the max. Hier kwam je voor. Voor jouw eigen Nieuwe Wereld.

En nu is het – misschien ook voor jou – tijd voor dat grotere plaatje. Voor totale helderheid. Want ten eerste is in deze nieuwe wereld meer mogelijk dan ooit te voren. En hoe meer overzicht en inzicht je hebt, hoe makkelijker je kunt kiezen voor wat voor jou nu kloppend en passend is. En bovendien is het,  wanneer je weet wat je aan het doen bent en vanuit het grotere plaatje bewust kunt kiezen, ook makkelijker om bij je keuze blijven. Dat alles samen maakt het makkelijk te navigeren in Fysical Plane Reality.

Mastery of the Fysical Plane. Niet trappelen en verzuipen maar surfen op de golven.

Zo ziet het eruit | Dit levert het op

Eerst even dit

Je kunt je op de hele serie inschrijven of op losse onderdelen. Er zijn twee rondes, de eerste begint op 25 mei 2024 en de tweede op 2 november 2024. Ga naar het opleidingen overzicht voor alle data. Let er op dat je de juiste kiest!

En verder

De Mastery Serie is een serie van drie tweedaagsen waarin ik je de basis leer, de superpraktische, hands-on bouwstenen geef en waarvan je naar huis gaat met een heleboel kennis, echt een WETEN – hoe het werkt in Fysical Plane Reality

En dat kun je dan ook nog allemaal toepassen. Ja joh. De drie gebieden die het meeste impact hebben op jouw leven op aarde. Denk er maar eens over na. Wat als je deze gebieden zou snappen, kennen, masteren?

En ja ik heb deze gebieden inderdaad gemastered. Ik wil het echt altijd eerst zelf doen. Pas als ik het kan, weet, doorzie en doorleefd heb deel ik het – en dan niet wat *alleen voor mij* werkt hè. Maar de universele door iedereen toepasbare gang van zaken. Daarom studeer ik er altijd eerst zo hard op – maak ik lange vele uren met mijn team. Want ik wil geen quick fake fix maar echte impact. En ik leg precies en transparant uit waarom, en waarom niet op een andere manier. Mooie is: de manier is tegelijk helemaal en totaal uniek voor jou, dus nee, geen knellende methode of precies-zo-moet-je-het-doen. Kom nou.

Daarmee zou ik jou alleen maar tekort doen. Als altijd krijg je het grotere plaatje. Ik geef je de sleutels. Ik geef je de WHY, en de How (de specifieke flavour) en What (in welke vorm je het wilt gieten) vul je lekker zelf in. Op jouw unieke, mooie, verworven prachtige manier.

Energy Mastery

Je kent het wel, die uitdrukking: je bent een energetisch wezen met een fysieke ervaring. Dat klopt. En dat maakt dat werken met energie, werken met jouw energie, volkomen natuurlijk en normaal is. Wanneer je als ‘souvereign being’ op deze aarde wil staan, dan is energiewerk eigenlijk onvermijdelijk. En wist je dat mensen dat eigenlijk ook altijd, altijd al, doen? Vanzelf, zonder er bij na te denken, ga je de hele dag om met energie. Maar het wordt pas écht leuk als je het bewust gaat doen. Als je leert hoe je kunt werken met jouw fysieke, emotionele en mentale lichaam. En als je leert hoe je met energie kunt werken in je omgeving. Al snel is niks meer te gek en ontdek je: eigenlijk kan ik alles. en dat is ook zo. Je bent immers energie. 

Time Mastery

Ik weet nog precies de eerste keer dat ik op een anders-dan-anders manier naar tijd keek. Het werd beschreven als een voetbalveld, en elk sprietje was een moment. Al die sprietjes zijn dus tegelijk, ze zijn allemaal tegelijk in dat veld aanwezig. En we zouden tijd ervaren door van sprietje naar sprietje te bewegen. Voor mij opende er toen iets. Ik snapte er iets van… maar tegelijk niks. het heeft nog vele jaren geduurd voordat ik ‘tijd’ echt masterde. Voor het mijn Best Buddy werd, helemaal ten dienste aan mij, mij altijd ondersteunend, altijd genoeg, altijd over. Met tijd als je beste vriend leef je héél anders dan met tijd als schaarste, druk druk druk, de puf niet om iets voor jezelf te doen omdat je nog zoveel dingen moet doen.

Money Mastery

De naam van deze tweedaagse is ergens misleidend. Het gaat namelijk helemaal niet om geld. Maar het is ook super accuraat: geld is voor de meeste mensen een commission of challenge – het kanaal via welke je jouw stappen zet, dat wat je aanspoort daadwerkelijke veranderingen te maken. Daarmee bedoel ik veranderingen in jezelf. Heel veel mensen verdiepen zich in hoe dat werkt, onbevangen en vrij ontvangen, juist door de impuls van gebrek. Wanneer je daarvan weg wilt beweeg je vanzelf naar antwoord op de vraag: Hoe dan? Tijdens deze tweedaagse krijg je daar antwoord op. 

Inhoud van de opleiding

Algemeen

Deze opleiding geeft je de informatie en inspiratie, de kennis en achtergrond en de handvatten en tools om zelf meesterschap in Fysical Plane Reality te bereiken.

Mastery of the Fysical Plane wil in zekere zin zeggen dat jouw leven je niet meer overkomt, maar dat je samenwerkt met je realiteit. Het wil zeggen dat je jouw Zelf kunt zien vanuit een groter perspectief dan ‘slechts mens op aarde zonder invloed op het grotere geheel’. En het wil zeggen dat je, in alles wat er gebeurt, in de omstandigheden en de gebeurtenissen en ervaringen, een bewuste keuze voelt in hoe je je verhoudt tot dat alles. Het wil in zekere zin zeggen dat je ziet dat jij het grotere geheel bent.

Specifieke onderdelen en doelen

De opleiding bestaat uit verschillende onderwerpen en onderdelen die gedurende de dagen aan bod komen. Dit loopt niet altijd even lineair en we kunnen soms van onderwerp naar onderwerp springen als dat beter klopt met bijvoorbeeld vragen die worden gesteld. Deelnemers zijn altijd proceseigenaar bij de opleidingen van The Fountain, en ik ben procesbegeleider. Dat houdt onder meer in dat ik ervoor zorg dat alle inhoud wordt bestreken en de opleidingsdoelen worden behaald.

Je leest hier meteen wat die doelen zijn, namelijk (zelf-)inzicht, inspiratie, kennis en kunde op de volgende onderwerpen en onderdelen:

Mijn team, jouw team

Het plan waarmee je komt

Hoe zit het met vrije wil?

Samenwerken met je team

Waarom deze drie gebieden

De Nieuwe Wereld

Divine Male – Divine Female

Een nog groter plaatje – Remerging back into Oneness

De start van een nieuw tijdperk

Male Powers – Female Powers

De rol van verantwoordelijkheid

Kiezen – bewust of onbewust

Jij bent de boom

Controle

Jij in relatie tot de ander

Zelfliefde en egoïsme

Afleiding en vermijden

Multidimensionale mens – Een systeem van 12 dimensies

Het mentale, fysieke en emotionele lichaam

Conscious, unconscious en subconscious mind

Kind, puber en jong-volwassene

Heden, verleden en toekomst

Owning who you are

Het belang van kiezen

De fases van leren

De leerkuil

Waarom weerstand op verandering

Expansie door ervaring – En andersom

Oefening baart kunst

Energy Mastery

Awareness of Self – Knowledge of Self

Nieuwsgierigheid en Leergierigheid – De rollen binnen Energy Mastery

Zoveel mensen zoveel manieren

De sleutel tot Energy Mastery – Toepassen

De dimensies

Angst en argwaan

Het belang van jouw mentale lichaam

Time Mastery

Jij, de Endless Being

De rol van Tijd in het grotere plaatje

Lineaire, multidimensionale en vloeibare tijd

Jouw relatie met tijd – imprints, patronen en structuren

Inzoomen en uitzoomen

Stretchen en krimpen

Tijd VOOR je laten werken

Money Mastery

The One to Rule all Others

De ontwikkelfasen en wat ze betekenen voor ontvangen

Weerstand op ontvangen – Pijn en verdriet

Het verschil tussen berusten en ontvangen

Angst en paniek – Wanneer ontvangen gevaarlijk is

Manipuleren – Wanneer je probeert controle te krijgen

Onderscheidingsvermogen bij ontvangen

Macht en onmacht in ontvangen

Zooms na de opleiding

En er zit een soort nazorg-fase aan vast: een Zoom waarin je al jouw vragen kunt stellen en waarin we delen, dieper ingaan op jouw dagelijkse praktijk en waarmee we zeker maken dat je er ook écht iets aan hebt in de zin van: je kunt je leven ermee veranderen. Nee serieus. Echt veranderen. Duurzaam veranderen. Voor altijd, bedoel ik daarmee.

We bespreken dan ook de verwerkings- en integratie oefeningen die je voor na de dagen hebt gekregen, voor zover van toepassing.

Praktisch

Data en dagritme

Deze opleiding bestaat uit 3x een tweedaagse met elk een eigen onderwerp en gebied wat wordt bestreken. Je kunt aan alle drie de dagen mee doen, maar je kunt ook losse onderdelen volgen.

Per onderdeel geldt dat de eerste dag vooral gericht is op het vergaren van informatie, inzichten, overzicht, kennis en ideeën. En op het krijgen van de antwoorden op al jouw vragen binnen dat gebdied. De tweede dag breng je alles wat aan bod is gekomen in de praktijk in verwerkings- en integratie oefeningen. Dat kan samen, alleen en in groepjes. Je kunt de dagen dus heel erg goed later zelf doen, mocht je er (onverwacht of van te voren duidelijk) niet live bij kunnen zijn.

Er is ook aandacht voor het vinden van samenwerk-buddy’s. We maken elke zaterdag groepjes voor de zondag. Die groepjes kunnen ook later samenkomen (online of live), want je krijgt ook nog optionele verwerkings- en interatie oefeningen en opdrachten voor na de tweedaagse. En binnen de Whatsapp groep (zie verderop) kun je ook mensen vinden om mee samen te werken. 

Energy Mastery

Zaterdag 25 en zondag 26 mei 2024

Online: van 10.00 uur tot 17 uur
Gezamenlijk – groepjes – individueel

Time Mastery

Zaterdag 8 en zondag 9 juni 2024

Online: van 10.00 uur tot 17 uur
Gezamenlijk – groepjes – individueel

Money Mastery

Zaterdag 15 en zondag 16 juni 2024

Online: van 10.00 uur tot 17 uur
Gezamenlijk – groepjes – individueel

Pauzes

Tijdens deze dagen heb je in elk geval een uur middagpauze. Mensen hebben ruimte nodig even naar buiten te gaan, even iets anders te doen, even een dutje soms zelfs! Eten en drinken kun je natuurlijk doen wanneer je zin hebt. Handig wel, online, je kunt gewoon je geluid en\of camera uitzetten. Verder is het een beetje afhankelijk van de groep of er tussendoor koffie- en thee breaks nodig zijn. De ervaring is: alles verloopt super soepel en iedereen kan eigen keuzes maken dus iedereen is blij.

Werkvormen en informatieverwerking

Het programma is erg afwisselend en je zult je dan ook zeker niet vervelen. En het is op maat, dat wil zeggen: als jij een bepaalde opdracht niet kunt of wilt uitvoeren, dan krijg je gewoon een andere vorm waardoor je de inhoud toch eigen kan maken. Ik ben tijdens mijn docentenopleiding afgestudeerd op de verschillende leerstijlen van oa Gardner en weet dus heel goed, dat wat voor de één werkt, de ander immens kan tegenstaan. Geen zorgen dus! Samen maken we de dagen impactvol en energie-gevend, in plaats van energie-nemend.

Studiebelasting

Voor elke studiedag moet je rekenen op zo’n 6-8 uur die je nodig hebt om alles te beluisteren/bekijken of bij te wonen, en om de opdrachten uit te voeren. Tussen de driedaagsen door ben je minstens 2 – 4 uur kwijt aan reflectie, samenkomen met intervisiegroepjes en het uitvoeren van opdrachten.

Samen – Live

Soms kiezen mensen ervoor elkaar op te zoeken en samen de dagen te volgen: dat is hartstikke leuk! Zorg er dan voor je dat je beiden ofwel je eigen laptop of tablet hebt mét koptelefoon, ofwel hard genoeg geluid om samen deel te nemen. Dat eerste is overigens wel het fijnst gebleken, maar de keuze is natuurlijk aan jezelf.

Toegankelijkheid materiaal

Al het materiaal wordt overzichtelijk opgenomen en in een Showcase in Vimeo geplaatst. Daarvan krijg jij de link. Dat geldt ook voor de Zooms erna. Let wel op: niets van het materiaal mag worden gedeeld of verspreid. Je leest er alles over in mijn Algemene Voorwaarden maar vooral ook in de Privacy Verklaring – iedereen is veilig binnen de groep.

Aan te schaffen materiaal

Deze opleiding is exclusief het boek Mastery of the Fysical Plane. Wanneer dat precies uit gaat komen is nog niet bekend, maar het zal zeker pas in de tweede helft van 2024 zijn. Dit komt omdat ik een uitgever heb! En de uitgever heeft tijd nodig om alles op te maken, drukklaar te maken, een omslag te ontwerpen enzovoorts. Ik geef korting op deze opleiding zodat je als het boek uit is het kunt aanschaffen zonder extra kosten te maken.

Whatsapp groepjes

Er is een mogelijkheid om te verbinden en delen, te inspireren en te helpen, samen te groeien en te ontdekken, in een Whatsapp groep voor alleen deelnemers (dus zonder mij). Deelname is uiteraard geheel vrijwillig en niet per s← nodig voor de opleiding. Daarnaast is er een Whatsapp groep voor ons allemaal waar we heel praktisch afspraken kunnen maken, elkaar kunnen contacten als er een vertraging is of andere hobbels onderweg. Kortom: er is een groep voor het proces waaraan je niet deel hoeft te nemen, en een voor de praktische gang van zaken waaraan deelname nodig is.

Ben ik iets vergeten?

Dat denk ik wel. Maar dan komt het later, of app of mail me even met dringende vragen. Je vindt me onder contact.

Vragen over de opleiding

Hier vind je antwoord op de meest voorkomende vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Mail me even, via hallo@tfto22.nl, dan antwoord ik snel! Je kunt ook jouw interesse in deze opleiding aangeven door je email achter te laten. Ik kan je dan nieuwe informatie sturen zodra het beschikbaar wordt, zoals de start van een nieuwe ronde, en even contact met je opnemen om te checken of je specifieke vragen hebt. En of je misschien even wil sparren – soms is het fijn als iemand even meedenkt over of iets wel of niet past.

Is dit een opleiding met certificaat?

Ja, deze opleiding is uitermate geschikt voor ondernemers, opleiders, coaches – iedereen die een eigen praktijk of onderneming heeft en/of met mensen werkt eigenlijk. Je krijgt inderdaad een certificaat. En omdat het een opleiding is, is dit vrijgesteld van btw.

Wat als ik er (een paar keer) niet live bij kan zijn?

Dat geeft niks. Omdat alles wordt opgenomen heb je alle tijd en ruimte om op jouw manier door de stof te gaan. De opnames blijven drie maanden na de laatste opleidingsdag beschikbaar dus je hebt alle tijd!

Is het intensief?

Eerlijk gezegd: ja. Eigenlijk gebeurt er altijd heel veel tijdens mijn opleidingen. Het zijn super intensieve dagen waarin je super hard werkt en shift en leert en herinnert. Het is dus een echte keuze mee te doen – en dat heeft altijd impact.

Wat kost de opleiding en is er een betaalregeling?

De opleiding kost per weekeind 626 euro en ja, er is een betaalregeling mogelijk, net als bij elke andere opleiding die The Fountain aanbiedt. Hier vind je alle informatie over inschrijven en betaalopties.

Zijn er vooropleidingseisen?

Er zijn voor deze opleiding geen vooropleidingseisen.

Schrijf je hier in en kies je betaal optie

Alles in een keer

Betaalregeling

Corina Zwaan over Money Mastery

'Wat ik erg fijn vond was alle informatie die gedeeld werd, het opslurpen ervan. Maar ook het delen van ervaringen met de mede cursisten, het van elkaar leren/het herkennen en de veiligheid in de groep. De ruimte voor mij zijn en eigen keuzes maken in alles.  Ik heb...

Anoniem over Money Mastery

'Ik was/ben heel goed in vluchten. Ik merk dat ik door de opleiding van Money Flow Coach het makkelijker vind om als ik wat betreft geld ergens tegenaan loop, het eenvoudiger aan kan kijken. Hierdoor is de paniek voor een groot stuk ook verdwenen. Mijn relatie met de...