Privacy Verklaring

Marieke Zwinkels BV

Ingangsdatum: 12 januari 2023

————————————————————-

Jouw privacy is voor Marieke Zwinkels BV (‘mariekezwinkels.com’, ’tfto22.nl’, ’tfto22.com’, ‘wij’) van groot belang. Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken waarbij we ons houden aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen. Het gaat specifiek over de soorten informatie die we van jou verzamelen terwijl je de websites ‘www.mariekezwinkels.com’  of ‘www.tfto22.nl’ of ‘www.tfto22.com’ (‘Websites’) of ons Materiaal (betaald dan wel gratis) gebruikt, en hoe we die informatie gebruiken. 

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Marieke Zwinkels BV. We zijn altijd bereikbaar via of hallo@mariekezwinkels.com.

Voor zover in deze privacyverklaring woorden met hoofdletters worden geschreven, hebben die woorden dezelfde betekenis als in de Algemene Voorwaarden. Voor een verdere toelichting op deze definities, verwijzen we je verder naar artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden.

————————————————————-

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Wanneer je met ons een Overeenkomst sluit, een bestelling plaatst op onze Websites, een account aanmaakt, toegang hebt tot de Online Leeromgeving, wanneer je je inschrijft op één of meer nieuwsbrieven, op programma’s, wanneer je een formulier invult of wanneer je antwoorden invult verwerken we mogelijk een of meer persoonsgegevens van jou, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mail adres, postadres, factuuradres, bankgegevens of andere betaalinformatie, een portret en/of nickname of IP-adres.

We krijgen deze gegevens meestal omdat je die zelf actief aan ons verstrekt. Als je een account aanmaakt, vul je zelf bijvoorbeeld je naam, adres en e-mail in. Sommige persoonsgegevens verstrek je ons door gebruik te maken van onze diensten. De Websites zelf kun je overigens ook altijd anoniem bezoeken.

WAT IS DE GRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

> Uitvoering van de overeenkomst: als je met ons een Overeenkomst sluit, Materialen afneemt of anderszins deelneemt aan een programma of een bestelling plaatst, bestaat er tussen ons een overeenkomst. Om je toegang te kunnen geven tot die gratis Materialen en om onze afspraken uit de Overeenkomst na te kunnen komen, hebben we jouw gegevens nodig.

> Toestemming: soms geef je ons toestemming om jouw gegevens te verwerken. Welke voorwaarden daaraan zijn verbonden kun je teruglezen op de websites van de Autoriteit Persoonsgegevens. In ieder geval houden we van jouw toestemming een log bij en kun je je toestemming altijd intrekken.

> Gerechtvaardigd belang: het kan voorkomen dat we een zwaarwegend belang hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken. Er zal dus altijd een belangenafweging plaatsvinden tussen onze en jouw belangen.

WAAR GEBRUIKEN WE JOUW INFORMATIE VOOR?

De informatie die we van jou verzamelen kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Bestellingen afhandelen
Wanneer je met ons een Overeenkomst sluit, Materialen afneemt of anderszins deelneemt aan een programma of een bestelling plaatst, gebruiken we jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen, om de juiste Materialen ter beschikking te stellen, om je te informeren over de Materialen, eventuele afspraken voor begeleidingssessies af te spreken en om betalingen te verwerken.

We verwerken hiervoor mogelijk jouw NAW-gegevens, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, bestelgegevens en/of IP-adres. Dat doen we om onze Overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. We bewaren deze informatie totdat jouw Overeenkomst, toegang tot de Materialen, programma of bestelling is afgerond. Bepaalde gegevens bewaren we langer in verband met de fiscale bewaarplicht of – in geval van geschillen over de nakoming van onze verplichtingen – totdat er een onherroepelijke beslissing is of de verjaringstermijn is verstreken.

Account en Online Leeromgeving

Bij bepaalde onderdelen van onze diensten moet je je eerst registreren via een account en met dat persoonlijk account krijg je dan toegang tot onze Online Leeromgeving.

We gebruiken hiervoor je NAW-gegevens, je e-mail adres, je IP-adres en/of je bestelgegevens. Die gegevens hebben we nodig om onze Overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. We bewaren deze informatie, tot je het account opheft. Je kunt via jouw account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

In onderstaande gevallen zullen we zelf je account opheffen, namelijk:
> Als je gedurende zes maanden jouw account niet gebruikt of niet inlogt op de Online Leeromgeving;
> Als je je afmeldt voor de mailinglijst die onderdeel uitmaakt van het Materiaal uit de Overeenkomst;

Dat betekent dat je geen toegang meer hebt tot de Online Leeromgeving. Dat doen we omdat we de verwerking van persoonsgegevens willen minimaliseren en jouw gegevens niet langer willen verwerken dan nodig is. Uiteraard mag je ons altijd vragen om een nieuw account voor je aan te maken en kun je ons ook vragen om eerder aangeschafte Materialen terug te plaatsen in je Online Leeromgeving. In artikel 15.6. van onze Algemene Voorwaarden lees je hier meer over.

Functionaliteiten in de Online Leeromgeving
De Online Leeromgeving biedt ons en onze Klanten verschillende functionaliteiten zoals bulletinboards, weblogs, chatrooms en e-mailservices om contact te hebben met elkaar of met andere Klanten. Via deze functionaliteiten kun je bijvoorbeeld berichten, posts of andere materialen plaatsen. Als je hiervan gebruik maakt, kunnen we de persoonsgegevens die bij jou account horen verwerken. Ook gebruiken we mogelijk je foto (als je bijvoorbeeld Gravatar gebruikt) of nickname.

Deze functionaliteiten bieden we aan als onderdeel van onze Overeenkomst en we verwerken jouw gegevens dan ook om die verplichting uit onze Overeenkomst na te kunnen komen. Het staat je vrij om ervoor te kiezen om van een of meer van deze functionaliteiten geen gebruik te willen maken. Dat kun je doen door eenvoudigweg niet zelf actief berichten, posts of andere materialen te plaatsen. In dat geval verwerken we dus geen gegevens voor bovenstaande doeleinden.

De gegevens die we via deze functionaliteiten verwerken blijven onbeperkt staan. Daar hebben we een gerechtvaardigd belang bij, omdat deze functionaliteiten ook onderdeel zijn van het gebruik van Materialen en programma’s door andere Klanten. Wel hebben we beiden het recht om jouw bericht, post of andere materialen te verwijderen.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij gebruiken twee verschillende typen nieuwsbrieven en onderstaand lichten we toe welke gegevens we daarvoor verwerken.

Allereerst gebruiken we voor elk Materiaal een eigen nieuwsbrief:
Als je met ons een Overeenkomst sluit of als we je toegang geven tot onze Online Leeromgeving, word je automatisch toegevoegd aan de maillinglijst van de betreffende Materialen.
> Om die nieuwsbrie(f)(ven) te kunnen versturen verwerken we je naam en e-mailadres.
> We bewaren deze gegevens totdat je de nieuwsbrie(f)(ven) hebt opgezegd.
We verwerken jouw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Deze nieuwsbrief gebruiken we namelijk om je te informeren over alles dat te maken heeft met (wijzigingen in) jouw Materiaal en de Overeenkomst, waaronder de wijze waarop we het Materiaal ter beschikking stellen of eventuele wijzingen van de Algemene Voorwaarden.
Je kunt de nieuwsbrie(f)(ven) op elk moment opzeggen. Daarvoor is in iedere nieuwsbrief een afmeldlink opgenomen.
> Let op: afmelden voor deze nieuwsbrie(f)(ven) is voor eigen rekening en risico, omdat uitschrijving van deze nieuwsbrief ook betekent dat we ervan uitgaan dat je je deelname aan betreffend Materiaal wilt stopzetten. Opnieuw deelnemen is, indien relevant, mogelijk. Meer hierover lees je ook in (artikelen 2.4. en 15.5 van) onze Algemene Voorwaarden.

Daarnaast hebben we een algemene nieuwsbrief:
> Je wordt niet automatisch voor deze nieuwsbrief aangemeld, dat kan je alleen zelf doen via onze Websites.
> We bewaren deze gegevens totdat je de nieuwsbrief hebt opgezegd.
> Dat doen we op basis van jouw toestemming, welke toestemming je op elk moment kan intrekken.
> De algemene nieuwsbrief wordt zonder vaste regelmaat en per e-mail verstuurd. In deze nieuwsbrief lees je onder meer nieuwtjes, tips, informatie over nieuwe Materialen, een overzicht van onze agenda, enzovoorts.
> Je kunt de nieuwsbrief op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat hiervoor een afmeldlink. Doordat we onze algemene informatie in een aparte nieuwsbrief hebben opgenomen kan je er altijd voor kiezen om je alleen voor de algemene nieuwsbrief uit te schrijven en de specifieke nieuwsbrie(f)(ven) voor jouw Materiaal te behouden.

GEVEN WE JOUW INFORMATIE AAN DERDEN?

We verkopen, ruilen of verstrekken op geen enkele manier jouw persoonlijke gegevens, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Er zijn wel derden betrokken bij Marieke Zwinkels BV die ons ondersteunen in het operationeel maken van onze Websites, de uitvoering van de programma’s, de betrokken financiële zaken rondom Marieke Zwinkels BV of om anderszins onze Materialen te kunnen leveren en/of Overeenkomsten na te kunnen komen. Denk aan de hosting/bouw van de websites, WordPress, onze marketingadviseur die inzage heeft in de via advertentie cookies verzamelde gegevens, de belastingadviseur, aanbieders van door ons gebruikte software, betaaldiensten zoals iDEAL, enzovoorts. Daar waar nodig sluiten we met deze derden een verwerkingsovereenkomst.

We proberen de verwerking van jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EER plaats te laten vinden. Daarnaast is het ons doel om zoveel mogelijk samen te werken  met partijen, of het nu verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken zijn, die zelf ook streven naar het beperken van grensoverschrijdende gegevensoverdracht. In sommige gevallen worden je persoonsgegevens mogelijk toch verwerkt door derden buiten de EER. Ook dan zorgen we er altijd voor dat dit in overeenstemming is met de eisen die de wetgeving daar aan stelt.

GEBRUIKEN WE COOKIES?

Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Voor een overzicht van de verschillende soorten cookies en informatie over de geldende regelgeving verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Consument & Markt en ACM ConsuWijzer.

Wij gebruiken cookies waardoor onze systemen jouw browser herkennen en bepaalde informatie opslaan. Gegevens die we bijvoorbeeld verzamelen en gebruiken zijn wanneer, hoe vaak en hoe lang je onze Websites bezoekt, de pagina’s die je bekijkt, je IP-adres, land, de al dan niet gegeven toestemming voor de cookies en het tijdstip van toestemming en/of afwijzing. Wil je weten welke cookies we precies gebruiken en hoe lang die bewaard blijven? Dat lees je terug in ons cookieoverzicht (bij de ‘Cookie settings’ en dan ‘Voorkeuren’).

In en uitschakelen van cookies
Als je onze Websites bezoekt zijn standaard alleen de noodzakelijke cookies ingeschakeld. Dat zijn de cookies die nodig zijn om te zorgen dat onze Websites doet wat hij moet doen. Deze cookies kun je niet uitschakelen, om de eenvoudige reden dat onze Websites dan niet goed meer werkt.

Verder maken we mogelijk gebruik van functionele en analytische cookies om je gebruik van de Websites te optimaliseren, het Website bezoek te meten en de werking van onze Website te onderzoeken en vervolgens te verbeteren. In ieder geval gebruiken we advertentie-cookies om je zoveel mogelijk gerichte en gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen. Al deze soorten cookies die niet noodzakelijk zijn, gebruiken we uitsluitend met jouw toestemming. Daarvoor kun je op de cookiebanner die er bij het bezoeken van de Websites verschijnt toestemming geven, welke toestemming wij loggen.

Wil je geen toestemming geven voor de functionele, analytische en advertentie-cookies dan vinden we dat geen enkel probleem. Je bent nog steeds van harte welkom op onze Websites! Heb je wel toestemming gegeven? Deze toestemming kun je op elk moment weer intrekken. Rechts onderin de Websites zie je een knop met cookie settings waarin je op elk moment je cookie settings kunt wijzigen of zelfs alles (met uitzondering dus van de noodzakelijke cookies) in een keer kan afwijzen. Ook kun je zelf al eerder geplaatste cookies verwijderen via je browser. Op de website van veiliginternetten.nl leggen ze je precies uit hoe dat moet.

Social media
Wij maken op de Websites gebruik van linkjes naar onze social media profielen, waaronder Instagram, Facebook en YouTube buttons. Maak je daar gebruik van dan verzamelen beheerders van deze diensten mogelijk je persoonsgegevens. Wil je meer weten hierover, lees dan de privacyverklaringen van deze partijen goed door.

Facebook Pixel en Conversion API
Wij maken gebruik van een tweetal Facebook producten, namelijk de Facebook Pixel en de Facebook Conversion API.

De Facebook Pixel gebruiken we om de effectiviteit van onze advertenties te meten en om inzicht te krijgen op de activiteiten die je uitvoert op onze Websites. Daarmee kunnen we advertenties personaliseren, verkoop stimuleren of advertentie resultaten meten. De Facebook Pixel maakt gebruik van cookies en wordt alleen actief als je ons daar toestemming voor geeft door de advertentie cookies in te schakelen. Over Facebook cookies lees je hier meer informatie terug die door Facebook zelf wordt verstrekt en waarin Facebook uitlegt wat ze met de cookies doen.

Ook gebruiken wij de Facebook Conversion API die samenwerkt met de Facebook Pixel om prestaties en resultaten van onze Facebook campagnes te meten. We gebruiken de Facebook Conversion API om onze klantacties te meten, nauwkeurigheid te verbeteren van gegevens die worden verstuurd voor targeting, meting en optimalisatie en om gedeelde gegevens te beheren. De Facebook API gebruikt geen cookies. De persoonsgegevens worden rechtstreeks vanuit onze server verstuurd. Dat betekent dat het niet mogelijk is om de Facebook Conversion API uit te schakelen in je browser.

Hoewel de Facebook Conversion API geen gebruik maakt van cookies, hebben we onze Websites wel zo ingesteld dat je bij het afwijzen van advertentie-cookies automatisch ook de verwerking van persoonsgegevens door de Facebook Conversion API afwijst. Op die manier houd je zelf altijd de controle over jouw eigen privacy!

Embedded materiaal
We bieden onze Materialen aan onder meer via Soundcloud en Vimeo. Deze Materialen embedden we op onze eigen Websites. Soundcloud en Vimeo gebruiken daar cookies voor. Meer informatie over de cookies en wat daarmee wordt gedaan, lees je terug in de cookieverklaringen van Soundcloud en Vimeo.

HOE BESCHERMEN WE JOUW GEGEVENS?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan als dat nodig is. Ook letten we goed op wat er mogelijk mis kan gaan zodat we de beveiliging van jouw persoonsgegevens daar op aan kunnen passen.

Onderstaand geven we een paar (niet limitatief aantal) voorbeelden van de middelen die we gebruiken om jouw gegevens te beschermen:
we zorgen ervoor dat zo min mogelijk mensen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens;
> we werken met de beschermde veilige server van Antagonist;
alle gevoelige informatie wordt verstuurd via Secure Socket Layer technologie verstuurd (SSL);
we gebruiken de benodigde certificaten om jouw opgeslagen gegevens te beschermen; en
jouw betaalgegevens en betalingen lopen veilig via de betrouwbare partijen Mollie en Moneybird

HOE KUNNEN WE DEZE PRIVACYVERKLARING WIJZIGEN?

Wanneer het Bedrijf of onze activiteiten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. In ieder geval heb je de volgende rechten:
Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
Het laten corrigeren van fouten;
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
Intrekken van toestemming;
Een bepaalde verwerking beperken;
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Van deze rechten kun je in ieder geval op de volgende manieren gebruik maken:
Nieuwsbrieven: elke e-mail van elke aparte lijst waarop jij bent ingeschreven bevat een knop om uit te schrijven, en een knop om jouw gegevens in te zien of te wijzigen. Zodra je uitgeschreven bent op alle e-maillijsten, en geen enkel programma (betaald dan wel gratis) meer volgt, worden jouw gegevens volledig gewist.
Account: op jouw accountpagina kun je al jouw gegevens inzien of veranderen. Ook kun je jouw account beëindigen.
Programma’s: op jouw accountpagina kun je al jouw aankopen inzien. Ook kun je jouw account beëindigen.
Betaalgegevens: je kunt jouw betaalgegevens inzien, wijzigen of wissen door een email te sturen naar moneyflow@mariekezwinkels.com waarin je aangeeft wat je wilt. Je krijgt dan een overzicht op de voor jou bewaarde gegevens, dan wel worden jouw gegevens gewijzigd, dan wel worden jouw gegevens gewist, afhankelijk van jouw per e-mail verzonden verzoek.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

HEB JE EEN KLACHT, VRAAG OF ZORG?

We vragen je indien je een klacht, vraag of zorg hebt ons op de hoogte te stellen via hallo@mariekezwinkels.com. We pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Je kunt, als je een klacht hebt over de manier waarop we met jouw gegevens omgaan, deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiertoe kun je de aanwijzingen opvolgen op de pagina van de website van Autoriteit Persoonsgegevens die je via deze link kunt bereiken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

WAT ZIJN ONZE GEGEVENS?

Contactgegevens
hallo@mariekezwinkels.com

Bedrijfsgegevens (ter info)

Marieke Zwinkels BV
Lachappellestraat 53 C
4816 AJ Breda
KvK nummer: 88736865

www.mariekezwinkels.com

www.tfto22.nl

www.tfto22.com

 

+31(0)624252992